مستربچ ضد مه
توضیحات:
بسته بندی مواد غذایی و گلخانه های کشاورزی مهمترین مقاصد استفاده از این افزودنیها هستند. در صورت نشست مه بر روی فیلم پلیمری در گلخانه امکان عبور نور خورشید به درون آن کاهش یافته و رشد گیاهان با چالش روبرو می شود. همچنین قطرات تشکیل شده در این فیلمها به مانند عدسی باعث تمرکز نور خورشید بر برگ گیاه و سوختگی آن می شود. در بسته بندی غذایی وجود مه در فیلم پلیمری کاهش دید مشتری در رویت ماده غذایی را باعث شده و همچنین قطرات ایجاد شده می تواند عاملی برای تخریب ماده غذایی به شمار رود. از مستربچهای ضدمه باهدف جلوگیری از تشکیل مه در داخل محیطهای گلخانه ای و بسته های غذایی استفاده میشود.
خيابان شريعتى- بالاتر از خيابان انقلاب - نرسيده به خيابان سميه - پلاك 71
021-77625394
©2019 Huebaspar, All Right Reserved