مستربچ لیز کننده
توضیحات:
چسبناکی میان لایه های فیلم پلی الفین مشکلاتی را در فرایند و جابجایی آن بوجود می آورد. استفاده از افزودنی لیز کننده با هدف کاهش چسبندگی میان لایه ای و بهبود فرایندپذیری فیلم صورت میگیرد. این دسته از افزودنی ها در دو گروه سريع لیز کننده (Fast Bloom) و کند لیز کننده (Slow Bloom) به ترتیب بر پایه اولئامیدها و اروکامیدها تقسیم بندی می شوند. کارایی افزودنی لیزکننده با شاخص ضریب اصطکاک (COF) در سه طبقه کم، متوسط و زیاد قابل بیان است. بسیاری از تولیدکنندگان فیلم به منظور حفظ قابلیت آماده سازی فیلم با کرونا ترجیح میدهند از کند الیز کننده ها استفاده کنند. زیرا افزودنیهای لیزکننده بر عملکرد فرایندکرونا تاثیر منفی می گذارند.
خيابان شريعتى- بالاتر از خيابان انقلاب - نرسيده به خيابان سميه - پلاك 71
021-77625394
©2019 Huebaspar, All Right Reserved